Co to jest program EO-MTBInG?

EO-MTBInG (European Organisation of Mountain Bike Instructor-Guides) jako organizacja zajmuje się stworzeniem europejskiego standardu (kwalifikacji) instruktora-przewodnika MTB. Jest on wdrażany przez organizacje partnerskie w danych krajach i stanowi najwyższy poziom kwalifikacji przewodników i instruktorów MTB w krajach partnerskich.

POMBA była z programem związana od samego początku, czyli od 2014 roku. Wtedy to 14 organizacji zebrało się w Davos, aby zrewolucjonizować zawód przewodnika i instruktora MTB w Europie. Dzięki wymianie doświadczeń i potrzeb został stworzony wspólny obraz instruktora-przewodnika, który mógłby pracować w każdych kraju Europy. Następnym etapem było określenie podstaw programu (na podstawie działających już programów krajowych), który pozwalałby takich instruktorów-przewodników szkolić. Ostatnim krokiem jest wdrożenie programu w poszczególnych krajach przez organizacje partnerskie, w tym POMBA.

Zalety standardu europejskiego

Dzięki zaangażowaniu wielu krajów powstały standard gwarantuje szkolenie instruktorów-przewodników MTB na najwyższym poziomie. Korzysta z doświadczeń i dobrych praktyk wszystkich organizacji partnerskich, w tym tych z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży.

Dla społeczności rowerowej

 • wysoki standard usług instruktora-przewodnika MTB w całej Europie
 • jednolity standard usług instruktora-przewodnika MTB w całej Europie
 • przejrzystość standardu – wiesz czy twój instruktor-przewodnik MTB ma najwyższy stopień kwalifikacji
 • ułatwiony wybór – nie trzeba już polegać na szczęściu jeśli się chce wynająć instruktora-przewodnika z najwyższym stopniem kwalifikacji

Dla instruktorów-przewodników

 • rozpoznawalność zawodowa w całej Europie
 • większe możliwości zawodowe – w momencie gdy zawód stanie się bardziej rozpoznawalny, zatrudnianie instruktora przewodnika będzie normą, a nie wyjątkiem, więc zwiększy się baza klientów
 • stabilność zawodowa – powszechnie uznana profesja, udokumentowane dobre praktyki i wymiana wiedzy z ekspertami w dziedzinie (gotowymi pomóc w kwestiach prawnych) sprawi, że nie będziesz nigdy sam
 • mobilność zawodowa – instruktorzy-przewodnicy EO-MTBInG będą mogli prowadzić szkolenia i wycieczki we wszystkich krajach partnerskich, w tym krajach, w których do uprawiania zawodu instruktora-przewodnika wymagana są uprawnienia (Francja, Słowenia)
 • współpraca – wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z instruktorami-przewodnikami MTB z krajów partnerskich, w tym tych z blisko 20 latami doświadczenia
 • ogólnoeuropejska baza znajomości zawodowych – przydatnej zarówno przy rozwijaniu działalności poza krajowy rynek, jak i przy planowaniu urlopu.

Zakres programu

Kursy prowadzone przez każdą organizację partnerską nie muszą być identyczne, ważne żeby zawierały w sobie min. 561 h nauki, w tym 361 h zajęć, a 200 h praktyk zawodowych. Taka ilość godzin pozwala zrealizować program przekazujący niezbędne minimum kompetencji instruktora-przewodnika MTB uznawane przez wszystkie kraje partnerskie, w tym te o najdłuższych programach (np. francuski – 1200 h).

Zajęcia:

 • Zarządzanie ryzykiem 53 h
 • Mechanika 8 h
 • Orientacja i nawigacja 50 h
 • Planowanie wycieczek 30 h
 • Prowadzenie wycieczek 20 h
 • Zaawansowane techniki nauczania 78 h
 • Umiejętności interpersonalne 30 h
 • Zdrowie i fizjologia 10 h
 • Środowisko i kultura 5 h
 • Prawo 8 h
 • Prowadzenie firmy 35 h

Dopuszczalne jest, aby do 10% tych godzin zawierało się w egzaminie wstępnym lub udokumentowanych kwalifikacjach (np. certyfikat kursu pierwszej pomocy), a maksymalnie 30% może się odbywać przez samokształcenie.

Kurs kończyć się będzie egzaminem, odbywającym się w jednym z krajów członkowskich.

Kursy POMBA na instruktora-przewodnika MTB

Naszym głównym celem jako organizacji wdrażającej standard europejski w Polsce jest jak najwyższa jakość oferowanych kursów. W związku z dużą ilością godzin potrzebnych do uzyskania standardu europejskiego kwalifikacji, postanowiliśmy rozbić je na kilka poziomów. Już pierwszy z nich otwierałby nowe możliwości zawodowe, a kolejne je powiększają. Dzięki temu można szybko zacząć pracować w branży.

 • POZIOM 1. – przewodnik MTB 106 h
 • POZIOM 2. – instruktor MTB 88 h
 • POZIOM 3. – instruktor-przewodnik EO-MTBInG 66 h + Praktyki zawodowe 200 h

Kilka ważnych szczegółów:

 • Poziomy 1. i 2. byłyby poprzedzone egzaminami wstępnymi z techniki jazdy oraz mechaniki, oraz zakończone egzaminami praktycznymi z klientami.
 • Poziom 3. w większości składa się z praktyk zawodowych. Mają one na celu dobre przećwiczenie całej zdobytej wiedzy w realnych sytuacjach z klientem. Praktyki mogą mieć formę wolontariatu, zajęć w szkołach czy działań komercyjnych i są prowadzone pod opieką instruktora kursu. Nie oznacza to zawsze jego obecności fizycznie na praktykach, ale przynajmniej omówienie po nich całych zajęć i ewentualne sugestie zmian, aby zwiększać poziom oferowanej usługi.
 • Szacowana cena udziału w każdym z poziomów to ok. 2 000 PLN.
 • Aby uzyskać certyfikat europejski po Poziomie 3. trzeba zdać zewnętrzny egzamin EO-MTBInG.

Organizowany przez nas kurs przekazywałby wiedzę niezbędną do organizacji szkoleń/wycieczek. Uczestnicy później sami tworzyliby szczegółowe programy oferowanych przez siebie usług.

Zalety kursu:

 • szybkie zdobycie kwalifikacji respektowanej we wszystkich krajach partnerskich
 • możliwość udowodnienia kwalifikacji
 • mobilność zawodowa – możliwość pracy we wszystkich krajach partnerskich, w tym krajach, w których do uprawiania zawodu instruktora-przewodnika wymagana są uprawnienia (Francja, Słowenia)
 • kwalifikacja rozpoznawana w całej Europie ułatwi pozyskiwanie klientów z innych krajów
 • wymiana doświadczenia i dobrych praktyk z instruktorami-przewodnikami MTB z krajów partnerskich
 • podział na trzy poziomy, aby kursy były bardziej dostępne

Z kursem chcemy ruszyć najszybciej jak będzie to możliwe. Na razie wszystko wskazuje na to, że będzie to jeszcze w tym roku.