Co to jest EO-MTBING?

EO-MTBING (European Organization of Mountain Bike Instructor Guides) jako organizacja zajmuje się stworzeniem europejskiego standardu (kwalifikacji) instruktora-przewodnika MTB. Jest on wdrażany przez organizacje partnerskie w danych krajach i stanowi najwyższy poziom kwalifikacji przewodników i instruktorów MTB w krajach partnerskich.

POMBA była z programem związana od samego początku, czyli od 2014 roku. Wtedy to 14 organizacji zebrało się w Davos, aby zrewolucjonizować zawód przewodnika i instruktora MTB w Europie. Dzięki wymianie doświadczeń i potrzeb został stworzony wspólny obraz instruktora-przewodnika, który mógłby pracować w każdych kraju Europy. Następnym etapem było określenie podstaw programu (na podstawie działających już programów krajowych), który pozwalałby takich instruktorów-przewodników szkolić. Ostatnim krokiem jest wdrożenie programu w poszczególnych krajach przez organizacje partnerskie, w tym POMBA.

Projekt cały czas się rozrasta, na tą chwilę kraje partnerskie to:

 • Polska
 • Francja
 • Szwajcaria
 • Słowenia
 • Holandia
 • Norwegia
 • Wielka Brytania

ZALETY STANDARDU EUROPEJSKIEGO

Dzięki zaangażowaniu wielu krajów powstały standard gwarantuje szkolenie instruktorów-przewodników MTB na najwyższym poziomie. Korzysta z doświadczeń i dobrych praktyk wszystkich organizacji partnerskich, w tym tych z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży.

Dla klientów

 • Najwyższy standard – certyfikat jest przydzielany przewodnikom i instruktorom MTB o najwyższym stopniu kwalifikacji, bez względu na kraj.
 • Spójny standard – wszyscy przewodnicy/instruktorzy spełniają te same standardy, bez względu na kraj.
 • Gwarancja wysokiej jakości usług – zatrudniając kogoś z certyfikatem wiesz, że posiada najwyższy stopień kwalifikacji.
 • Pewność wybierania znanej jakości usług – zamiast szukać w morzu ofert, z których każda mówi o innej kwalifikacji, wystarczy szukać w wykazie licencjonowanych przewodników/instruktorów EO-MTBING – masz ten sam standard bez względu na to, w którym kraju chcesz wycieczkę/szkolenie.

Dla przewodników-instruktorów MTB

 • Rozpoznawalność zawodowa – samo posiadanie licencji podnosi wiarygodność osoby świadczącej usługi, zwłaszcza licencja międzynarodowa.
 • Najwyższy stopień kwalifikacji – możliwość wejścia do zawodu bez konieczności uczenia się na błędach i osiągnięcie szybko najwyższego stopnia kwalifikacji.
 • Wymiana doświadczeń – możliwość poszerzenia swojej oferty dzięki wymianie doświadczeń pomiędzy ludźmi o tej samej pasji i kwalifikacji z innych krajów.
 • Otwarcie się na klienta zagranicznego – ktoś kto zna markę EO-MTBING np. w Szwajcarii będzie szukał tej samej w Polsce.
 • Otwarcie nowych możliwości zawodowych – licencja EO-MTBING jest honorowana przez wszystkie kraje partnerskie, w tym kraje z restrykcjami (Francja, Słowenia), więc możesz legalnie w nich prowadzić wycieczkę/szkolenie.
 • Dofinansowanie firmy – świadectwo kompetencji i wysokich kwalifikacji zapewnia więcej punktów we wnioskach o dofinansowanie UE i innych.

ZAKRES PROGRAMU

Kursy prowadzone przez każdą organizację partnerską nie muszą być identyczne, ważne żeby zawierały w sobie min. 561 h nauki, w tym 361 h zajęć, a 200 h praktyk zawodowych. Taka ilość godzin pozwala zrealizować program przekazujący niezbędne minimum kompetencji instruktora-przewodnika MTB uznawane przez wszystkie kraje partnerskie, w tym te o najdłuższych programach (np. francuski – 1200 h).

Zagadnienia:

 • Zarządzanie ryzykiem 53 h
 • Mechanika 8 h
 • Orientacja i nawigacja 50 h
 • Planowanie wycieczek 30 h
 • Prowadzenie wycieczek 20 h
 • Zaawansowane techniki nauczania 78 h
 • Umiejętności interpersonalne 30 h
 • Zdrowie i fizjologia 10 h
 • Środowisko i kultura 5 h
 • Prawo 8 h
 • Prowadzenie firmy 35 h

Dopuszczalne jest, aby do 10% tych godzin zawierało się w egzaminie wstępnym lub udokumentowanych kwalifikacjach (np. certyfikat kursu pierwszej pomocy), a maksymalnie 30% może się odbywać przez samokształcenie.

Kurs kończyć się będzie egzaminem, odbywającym się w jednym z krajów członkowskich.