16 – 17.06.2018 Szkolenie podstawowe+ teren w Bielsku-Białej