26 – 27.05.2018 Szkolenie podstawowe+ teren w Bielsku-Białej