27 – 28.10.2018 Szkolenie podstawowe+ teren w Bielsku-Białej