29 – 30.09.2018 Szkolenie podstawowe+ teren w Bielsku-Białej