4 – 5.08.2018 Szkolenie podstawowe+ teren w Bielsku-Białej