Zdjęcia za szkolenia podstawowego w Warszawie 25.03.2018