Zdjęcia ze szkolenia Podstawowego+ na Rychlebskich Ścieżkach 12.06.2015