Zdjęcia ze szkolenia Podstawowego+ na Rychlebskich Ścieżkach 15.7.2016