Zdjęcia ze szkolenia Podstawowego w Warszawie 20.03.2016