Zalety certyfikatu

Dla klientów

  • Wysoki standard – certyfikat jest przydzielany przewodnikom i instruktorom MTB o najwyższym stopniu kwalifikacji, bez względu na region Polski.
  • Spójny standard – wszyscy przewodnicy/instruktorzy spełniają te same standardy, bez względu na region Polski.
  • Gwarancja wysokiej jakości usług – zatrudniając kogoś z certyfikatem wiesz, że posiada wysoki stopień kwalifikacji.
  • Pewność wybierania znanej jakości usług – zamiast szukać w morzu ofert, z których każda mówi o innej kwalifikacji, wystarczy szukać w wykazie licencjonowanych przewodników/instruktorów – masz ten sam standard bez względu na to, w którym regionie kraju chcesz wycieczkę/szkolenie.

Dla przewodnika lub instruktora MTB

  • Rozpoznawalność zawodowa – samo posiadanie licencji podnosi wiarygodność osoby świadczącej usługi.
  • Wysoki stopień kwalifikacji – możliwość wejścia do zawodu bez konieczności uczenia się na błędach i osiągnięcie szybko wysokiego stopnia kwalifikacji.
  • Wymiana doświadczeń – możliwość poszerzenia swojej oferty dzięki wymianie doświadczeń pomiędzy ludźmi o tej samej pasji i kwalifikacji z innych regionów Polski.
  • Dofinansowanie firmy – świadectwo kompetencji i wysokich kwalifikacji zapewnia więcej punktów we wnioskach o dofinansowanie UE i innych.