Nasza misja

POMBA to fundacja non-profit, której celem jest rozwój w Polsce infrastruktury rowerowej zintegrowanej z krajobrazem, zabudową i społecznością lokalną oraz zwiększenie ilości osób uprawiającej kolarstwo górskie. POMBA wspiera wszystkie polskie inicjatywy oraz stowarzyszenia rowerowe, służąc pomocą w zakresie pozyskiwania środków na rozwój infrastruktury, projektowania i budowy takich inwestycji, a także szkolenia lokalnej społeczności, aby sama mogła te projekty utrzymywać i rozwijać.

MÓWIMY

Przez lobbing polityczny, tworzenie partnerstw, koordynację i patronat różnych inicjatyw, tłumaczenie potrzeb rowerzystów i proponowanie rozwiązań im przyjaznych, POMBA jest pośrednikiem między polskim kolarzem górskim a przedstawicielami władzy krajowej i lokalnej.

BUDUJEMY

Każdego roku członkowie POMBA budują kilometry zrównoważonych, przyjemnych w użytkowaniu tras rowerowych, a także poświęcają czas na ich utrzymanie, rozwój oraz tworzenie nowych projektów.

SZANUJEMY

POMBA jest oddana ochronie przyrody i krajobrazu oraz korzystania z jej dóbr przez jazdę na rowerze górskim. Jedynie szacunek dla przyrody i krajobrazu zapewni możliwość dalszego tworzenia i użytkowania tras w górach i lasach.

JEŹDZIMY

POMBA jednoczy polskich kolarzy górskich, by dzielić się wspólną pasją. Organizuje imprezy, wycieczki i zawody rowerowe, aby zachęcić większą rzeszę Polaków do uprawiania kolarstwa górskiego. Robi także szkolenia techniki jazdy, by zwiększyć świadomość i bezpieczeństwo rowerzystów, a tym samym i bezpieczeństwo innych użytkowników ścieżek.

Robimy to z jednego powodu: aby jak najwięcej ludzi w Polsce mogło jeździć po zrównoważonych trasach i świetnie się przy tym bawić na świeżym powietrzu.