Szkolenie budowy zrównoważonych tras rowerowych czyli TBS dla Lasów Państwowych

Drodzy rowerzyści, szykujcie się na rewolucję ścieżkową w Polsce! My, jako POMBA, od dawna wiedzieliśmy, że w sprawie budowy tras z polskimi Lasami Państwowymi współpracuje się  bardzo dobrze. Teraz będzie jeszcze lepiej! W związku z narastającą ilością inicjatyw ścieżkowych w polskich nadleśnictwach, dział turystyki Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych zauważył potrzebę wyedukowania pracowników leśnych z zakresu projektowania i budowy takich singletracków. Zgłosili się do nas i dzięki temu 4 – 6 listopada 2015 w Świeradowie-Zdroju odbyło się szkolenie z projektowania i budowy zrównoważonych ścieżek rowerowych dla leśników.2015-11-04_10-27-53_DSC_1176

Szkolenie było prowadzone dla pracowników leśnych pierwszy raz – nikt nigdzie na świecie przed nami tego nie zrobił. A już napewno nie z inicjatywy Lasów Państwowych. Szkolenia zazwyczaj były organizowane jako wydarzenia otwarte, na których pojawiali się rowerowi pasjonaci, chcący coś zmienić w swoim miejscu zamieszkania.

Tematyka szkolenia była bardzo podobna do “tradycyjnego” Trail Builidng School, organizowanego przy współpracy z IMBA Trails Solutions, jednak nacisk był kładziony na inne punkty. Wynikało to z kilku faktów. Po pierwsze – nie wszyscy uczestnicy widzieli na żywo singletracki, więc trzeba im je pokazać i przedstawić idee przyświecające ich tworzeniu. Po drugie – nie wszyscy z nich jeżdżą regularnie na rowerze, więc trzeba im przedstawić potrzeby rowerzystów użytkujących tego typu trasy. Po trzecie -uczestnicy będą patrzeć na tego typu projekty głównie z perspektywy właściciela terenu, a nie użytkownika.

IMG_0922

Dzięki naszemu partnerowi strategicznemu, firmie Kross, uczestnicy szkolenia mogli na własnej skórze poczuć flow.

Zorganizowane to zostało w ten sposób, że pracownicy IMBA Trails Solutions (Mark McLure, Gary Hampson) przedstawili na licznych przykładach wszystkie zagadnienia związane z projektowaniem i budową zrównoważonych tras rowerowych – co to jest, komu służy, proces projektowania, wytyczania, techniczne aspekty budowania, projektowanie funkcjonalne sieci tras. Te zagadnienia zostały uzupełnione przez nas o kwestie prawne administrowania singletracków tras w Polsce, potencjalne wykorzystanie narzędzi GIS do wstępnego określenia możliwego przebiegu zrównoważonej trasy rowerowej, oraz sposoby na unikanie konfliktów pomiędzy różnymi użytkownikami ścieżek.

2015-11-05_11-35-54_DSC_1236

Uczestnicy mieli też okazję do rozmowy z Grzegorzem Schubertem, leśniczym Leśnictwa Czerniawa Zdrój, na terenie którego usytuowane są wszystkie zrównoważone trasy polskiej części kompleksu Singletrek pod Smrekiem. Była to okazja do wyjaśnienia jak w praktyce łączyć tak różne funkcje lasu jak gospodarka leśna i turystyka, oraz co wprowadzenie do lasu zrównoważonych tras rowerowych oznacza dla leśniczego.

2015-11-05_11-35-08_DSC_1233

Część praktyczną uczestnicy zaczęli od obejrzenia jak w rzeczywistości wyglądają singletracki. Prowadzący dokonali analizy kilku przykładów trasy nie spełniającej wymogów zrównoważonej trasy rowerowej. Pozwoliło to omówić jak unikać podobnych błędów oraz jak je ewentualnie naprawić.

Potem przyszedł czas na zajęcia praktyczne – uczestnicy wyznaczali z klinometrem wstępny przebieg trasy w terenie, a następnie zaczęli budować odcinek trasy za pomocą narzędzi ręcznych.

2015-11-06_12-49-08_DSC_1257

Głównym efektem szkolenia jest to, że my, rowerzyści, mamy 20 ambasadorów singletracków w Lasach Państwowych. Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych zapewniła, że powstanie platforma, na której pozostali leśnicy będą się mogli radzić tych ambasadorów w kwestiach związanych z inicjatywami ścieżkowymi. Także jeśli wy zgłosicie się do swojego Nadleśnictwa z projektem tras, nadleśniczy będzie dokładnie wiedział co chcecie stworzyć. Mało tego, pewnie będzie w stanie wskazać dobre i złe punkty waszego projektu, oraz zasugerować inne rozwiązania :D

2015-11-05_10-54-45_DSC_1205

2015-11-06_12-50-44_DSC_1266 2015-11-06_13-01-24_DSC_1289 2015-11-06_13-12-19_DSC_1318 2015-11-06_13-38-31_DSC_1427

IMG_0907